ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

0 (Points)
STATIC EVENTS

Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των θεωρητικών γνώσεων που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής. Αυτή, επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός αγωνιστικού μονοθέσιου τύπου Formula αλλα και της διερεύνησης της προοπτικής του ώς μοντέλο μαζικής παραγωγής.

ΔΟΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

0(Points)
DYNAMIC EVENTS

Το πρωτότυπο μονοθέσιο εξετάζεται και κρίνεται με βάση ορισμένα κριτήρια που έχουν τεθεί από την οργάνωση ως προς τον σχεδιασμό, το τελικό κόστος, την ανθεκτικότητα, την αντοχή και  τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής του μέσω στατικών και δυναμικών αγωνισμάτων. Τα στατικά αγωνίσματα αφορούν τον σχεδιασμό, την κοστολόγηση και την παρουσίαση του μονοθεσίου ως προϊόν μαζικής παραγωγής και λαμβάνουν χώρα εκτός πίστας. Στα δυναμικά αγωνίσματα από την άλλη, εξετάζονται οι δυατότητες του ίδιου του μονοθεσίου ( επιτάχυνση ,αποδοτικότητα κ.α.) και γίνονται εντός της πίστας.